Τομείς δραστηριοποίησης

Τομείς δραστηριοποίησης

Υπηρεσίες

 • Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιών, αγαθών και εγκαταστάσεων
 • Προστασία Φυσικών Προσώπων
 • Υπηρεσίες Περιπολίας – Άμεσης Επέμβασης
 • Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων
 • Προστασία Λιμενικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS
 • Επιτήρηση μέσω Μη επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων
 • Αντίμετρα για Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης, Διαχείρισης και Υποστήριξης Πελατών 24ωρης λειτουργίας (Κέντρο Λήψης Σημάτων)
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή μεγάλης κλίμακας ενσωματωμένων Συστημάτων Ασφάλειας
 • Υποστήριξη και Συντήρηση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
 • Προστασία Υψηλών Προσώπων (VIP Protection)
 • Παρακολούθηση και διαχείριση κτιρίων (Building Monitoring)
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων (Infrastructure Security)
 • Ασφάλεια Κρισίμων εγκαταστάσεων (Critical Infrastructure Security)
 • Πολιτική Ασφαλείας (Security Policy)
 • Έλεγχοι Ασφαλείας (Security audit)
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

 • Συστήματα Συναγερμού
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης – Αυτόματης Κατάσβεσης
 • Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης
 • Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών και Ναρκωτικών
 • Συστήματα Ελέγχου, παρακολούθησης και εντοπισμού προσώπων και κινητών μέσων
 • Συστήματα Προσπέλασης & Ωρομέτρησης Προσωπικού
 • Συστήματα Τηλεμετάδοσης Εικόνων
 • Συστήματα Ελέγχου Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Συστήματα Καταγραφής, Ελέγχου και Παρακολούθησης Κινητών Παγίων Στοιχείων (asset-tracking)
 • Αντικλεπτικής Προστασίας
 • Ελέγχου Χώρων Στάθμευσης
 • ΑΤΜ Τραπεζών (εγκατάσταση & ασφάλεια)

Πελατολόγιο