Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών & Ναρκωτικών

Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών & Ναρκωτικών

H PHOENIX, ως εκπρόσωπος της Laser Detect Systems Ltd ISRAEL (LDS), διαθέτει αποκλειστικά για την Ελληνική αγορά τα τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα της.

Καθώς η ζήτηση για ελέγχους ασφαλείας όλο και αυξάνεται, η σειρά συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών και επικίνδυνων υλικών της LDS, σχεδιασμένη για εφαρμογές σε φορητές συσκευές χειρός, προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία. Οι προτεινόμενες από την LDS λύσεις χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές ανίχνευσης βασισμένες σε laser Raman και Ion Mobility Spectometry (IMS) σε συνδυασμό με την έγκυρη και πρακτικά δοκιμασμένη τεχνική CONOP (τοπικά προσαρμοσμένη Concept of Operation). Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός δημιουργεί τη δυνατότητα αποτελεσματικής ανίχνευσης, επέμβασης και συλλογής στοιχείων με αποτέλεσμα την πρόληψη δυνητικών απειλών και ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Το φορητό υβριδικό σύστημα/kit ανίχνευσης της LDS για εκρηκτικές ύλες, πρώτες ύλες εκρηκτικών και ναρκωτικά αποτελείται από ένα σετ που περιλαμβάνει τις συσκευές G-SCAN και I-SCAN για ολοκληρωμένη ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο.

 

 

Το G-SCANpro είναι ένας φορητός laser φασματογράφος Raman για την άμεση ανίχνευση μιας μεγάλης γκάμας επικίνδυνων υλικών. Παρέχει τη δυνατότητα ταχείας αναγνώρισης απειλών και δυνητικών απειλών σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιείται για γρήγορη ανάλυση εκρηκτικών υλών, πρώτων υλών εκρηκτικών και ναρκωτικών σε μοριακό επίπεδο. Το G-SCANpro σχεδιάστηκε για αστυνομικές αρχές και υπηρεσίες ασφαλείας και διαθέτει ένα μοναδικό ανά υλικό αλγόριθμο αναγνώρισης, βάση δεδομένων με δυνατότητα επέκτασης (τοπικά ή απομακρυσμένα) και μονάδα καταχώρησης συμβάντων και συλλογής στοιχείων.

Το I-SCAN είναι μία φορητή συσκευή ανίχνευσης IMS (Ion Mobility Spectometry) με ευρεία χρήση στην άμεση αναγνώριση ποσοτήτων επιπέδου ιχνοστοιχείων και οργανικών υλικών χαμηλής εκρηκτικότητας που εντάσσονται στις κατηγορίες εκρηκτικών υλών, ναρκωτικών και πρώτων υλών εκρηκτικών. Ειδικά σχεδιασμένο για αστυνομικές αρχές και υπηρεσίες ασφαλείας, το I-SCAN προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία σε ευαισθησία και ευκολία χρήσης.

Το HDK (Hybrid Detection Kit) της LDS είναι ένα φορητό σύστημα με δυνατότητα ανίχνευσης ευρείας γκάμας απειλών σε διαφορετικές μορφές (ιχνοστοιχεία/ελάχιστες ποσότητες, υγρά, σκόνη, μεγάλες ποσότητες κλπ). Το HDK συνδυάζει τις τεχνολογίες G-SCAN και I-SCAN σε ένα κεντρικό σύστημα για μία ολοκληρωμένη και απόλυτα αξιόπιστη λύση στην ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο.