Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Στατική Φύλαξη Εγκαταστάσεων

Η PHOENIX παρέχει επανδρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας σε ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες. Αναλαμβάνουμε την φυσική φύλαξη συγκροτημάτων οικιών και επαγγελματικών χώρων (κτίρια γραφείων, αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.). Σε κάθε περίπτωση ανάθεσης έργου φύλαξης, η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την προσδοκώμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών:

 • Σύσταση ομάδας εργασίας.
 • Συγκρότηση και καταγραφή όλου του σχεδίου φύλαξης.
 • Επιλογή κατάλληλου προσωπικού.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού με βάση το σχέδιο φύλαξης.
 • Συνεχής έλεγχος της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από τον Επόπτη του έργου και με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Η PHOENIX παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας σε λιμενικές εγκαταστάσεις με εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα. Το Τμήμα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων της εταιρείας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο, πιστοποιημένο και έμπειρο προσωπικό για τη εκτέλεση έργων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τον κώδικα ISPS στους χώρους των Λιμενικών εγκαταστάσεων για τους οποίους υφίσταται  εγκεκριμένη από την αρμόδια Αρχή Μελέτη ΑΑΛΕ, καθώς και Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) που προβλέπει αντίστοιχα προς τους κινδύνους μέτρα αντιμετώπισης. Για την εκτέλεση των  έργων, η PHOENIX εκδίδει την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία Άδεια Διενέργειας Ελέγχων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων από την εκάστοτε Λιμενική Αρχή.

 

Ασφάλεια Εκδηλώσεων (ασφάλεια – προστασία – εξυπηρέτηση θεατών)

Η PHOENIX διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε εκδηλώσεις, και συγκεκριμένα:

 • Διαχείριση πλήθους (Συμπεριφορά – Βασικές γνώσεις ψυχολογίας πλήθους).
 • Βασικές γνώσεις εξυπηρέτησης θεατών, επισκεπτών.
 • Το νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του φύλακα – όρια δικαιοδοσιών.
 • Τρόποι ελέγχου παραστατικών εισόδου (εισιτήρια-προσκλήσεις).
 • Τα βασικά καθήκοντα του φύλακα στην περίπτωση πανικού εντός του ελεγχόμενου χώρου.
 • Άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού.
 • Τρόποι πρόληψης κλοπής ή κακόβουλης ενέργειας εντός των φυλασσομένων εγκαταστάσεων. Ενέργειες και δικαιοδοσία προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση κλοπής ή κακόβουλης ενέργειας. Υποχρεώσεις του φύλακα στην περίπτωση ανεύρεσης προσωπικών αντικειμένων (πορτοφόλια , τσάντες , ταυτότητες).
 • Κάλυψη χώρων αποδυτηρίων (Αθλητών-Καλλιτεχνών).
 • Συνοδεία προσέλευσης και απομάκρυνσης αθλητών-καλλιτεχνών.
 • Συμπεριφορά προσωπικού ασφαλείας προστασίας σκηνής κατά την διάρκεια συναυλίας.

 

Προσωπική Ασφάλεια

Η PHOENIX παρέχει υπηρεσίες προσωπικής προστασίας για ασφαλή μεταφορά και συνοδεία με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο σε πιθανά σενάρια κινδύνου ειδικά για κάθε περίπτωση. Μέχρι στιγμής έχουν προστατευθεί με ασφάλεια σημαντικά πρόσωπα της πολιτικής, του θρησκευτικού κόσμου, του αθλητισμού και του θεάματος.