Κέντρο Λήψης Σημάτων

Κέντρο Λήψης Σημάτων

Η PHOENIX διαθέτει το πλέον σύγχρονο Κέντρο Ελέγχου, Διαχείρισης & Υποστήριξης Πελατών (ΚΕΔΥΠ), το οποίο αναβαθμίστηκε εκ βάθρων τόσο σε επίπεδο Hardware (Servers, Switches, Routers, UPS κλπ.), όσο και σε επίπεδο Software (ανάπτυξη κώδικα, database, sources από την εταιρεία μας), τον Ιούλιο του έτους 2013. Επειδή το σύνολο του λογισμικού που εξυπηρετεί το ΚΕΔΥΠ είναι εξ ολοκλήρου ανεπτυγμένο από την εταιρεία μας και ανοικτής αρχιτεκτονικής, υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιείται οποιαδήποτε απαίτηση των πελατών μας σε θέματα Safety, Security, Health, Building Management, Tracking Tracing, Geofence, Guarding Management κλπ.

 

Ο εξοπλισμός του ΚΕΔΥΠ διαθέτει τα πλέον ισχυρά και τεχνολογικά προηγμένα μηχανήματα ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας. Η μελέτη και υλοποίηση ενός Virtual περιβάλλοντος με τη χρήση της τεχνολογίας των οίκων Cisco και Hewlett Packard (HP), εξασφαλίζουν την σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία του υλισμικού.

 

Οι 8 χειριστές του ΚΕΔΥΠ, εκτός των νομικών και τυπικών προσόντων που διαθέτουν, έχουν διεκπεραιώσει μια σειρά ενδοεταιρικών εκπαιδεύσεων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την ταχύτητα και την αξιόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το ΚΕΔΥΠ της εταιρείας μας περιλαμβάνεται σε όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 39001:2012, ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008.

Η PHOENIX εξασφαλίζει στους πελάτες της την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη υποστήριξη (24 ώρες το 24ωρο – 7 ημέρες την εβδομάδα),  για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Απομακρυσμένη καθοδήγηση του στόλου οχημάτων Άμεσης Επέμβασης και Περιπολίας της εταιρείας μας, στις περιπτώσεις λήψης σημάτων συναγερμού κλοπής, διάρρηξης ή ληστείας μέσω εξατομικευμένου λογισμικού στο οποίο περιέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες – ιδιαιτερότητες ανά πελάτη μας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συντομότερη και ασφαλέστερη επέμβαση στους υπό απειλή χώρους (κατοικίες, κτίρια γραφείων κλπ.).
  2. Τηλε-διαχείριση του προσωπικού φύλαξης και των αυτοκινήτων της εταιρείας μας στις εγκαταστάσεις των πελατών μας με σκοπό την ασφαλέστερη και επαγγελματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  3. Διαχείριση (λήψη, αποκωδικοποίηση, εκτέλεση εντολών και οδηγιών), των σημάτων συναγερμού διάρρηξης, φωτιάς, διαρροής φυσικού αερίου, καθώς και παρακολούθησης κρίσιμων μετρήσεων σε εγκαταστάσεις πελατών μας (π.χ θερμοκρασίες ψυγείων σε επαγγελματικούς χώρους, διαρροής νερού σε εξοχικές κατοικίες, όρια θερμοκρασίας και υγρασίας σε χώρους που φιλοξενούν ευαίσθητα προϊόντα), μέσω προσαρμοσμένου στις εκάστοτε εγκαταστάσεις λογισμικού.
  4. Οπτική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων των πελατών μας, μέσω υφιστάμενων ή νέων συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), η οποία σε συνδυασμό με υφιστάμενα ή νέα συστήματα συναγερμού, παρέχει πληρέστερη, ασφαλέστερη και κυρίως οικονομικότερη λύση ως προς τη φύλαξη απομακρυσμένων εγκαταστάσεων (πάρκα ΑΠΕ, αποθήκες Logistics κλπ.).
  5. Τηλε-έλεγχο και Παρακολούθηση σωστής εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων καθαρισμού που παρέχει η εταιρεία μας στους πελάτες της, μέσω εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο ελέγχει την κατά το νόμο τήρηση του ωραρίου εργασίας, τις αλλαγές βάρδιας των εργαζομένων, τον έλεγχο διάθεσης του ατομικού ανά περίπτωση εξοπλισμού για την υλοποίηση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση του προσωπικού σε περιπτώσεις ασθένειας κλπ.
  6. Τηλε-έλεγχο και Παρακολούθηση των οχημάτων των συνεργείων καθαρισμού μέσω χαρτογραφικού λογισμικού το οποίο ελέγχει την ακριβή θέση των οχημάτων και των οδηγών, καθώς και λογισμικού προστασίας των οδηγών σε περίπτωση ανάγκης (ατύχημα κλπ.).
  7. Πλήρη υποστήριξη των πελατών μας οι οποίοι έχουν ανάγκη Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας ή καθημερινής φροντίδας μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις φροντίδας κάθε ασθενή (ΑμΕΑ, Alzheimer, υπενθύμιση λήψης φαρμάκων κλπ.).

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται Πανελλαδικά με προσεκτικά σχεδιασμένες διαδικασίες, για τις οποίες η εταιρεία μας διαθέτει τα απαραίτητα Πιστοποιητικά: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013, Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

Η συνδεσιμότητα υφιστάμενων ή νέων συστημάτων (Συναγερμού, Πυρκαγιάς, CCTV, BMS), με το εξοπλισμό του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας, πραγματοποιείται  από ειδικευμένους και έμπειρους ανά περίπτωση τεχνικούς, ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή και συνεχής ποιότητα επικοινωνίας μέσω της δυνατότητας χρήσης όλων των μορφών επικοινωνίας (σταθερή τηλεφωνική γραμμή, ασύρματη – κινητή τηλεφωνία, διαδικτυακή και δορυφορική τεχνολογία).