Συστήματα Ασφάλειας

Συστήματα Ασφάλειας

Σχεδιασμός και εφαρμογή μεγάλης κλίμακας ενσωματωμένων συστημάτων ασφάλειας

Η Phoenix FS δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων Ηλεκτρονικής προστασίας. Υποστηρίζει τους πελάτες της από τη φάση της μελέτης, την εγκατάσταση και την πλήρη παράδοση των έργων στους τελικούς χρήστες, μέχρι την μετά την πώληση υποστήριξη και συντήρηση (κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο), διαθέτοντας για το σκοπό αυτό εξειδικευμένους τεχνικούς σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις βασισμένες στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας σε:

  • Συστήματα Συναγερμού
  • Συστήματα Πυρανίχνευσης – Αυτόματης Κατάσβεσης
  • Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης
  • Συστήματα Προσπέλασης & Ωρομέτρησης Προσωπικού
  • Συστήματα Τηλεμετάδοσης εικόνων
  • Συστήματα Ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Συστήματα Αντικλεπτικής προστασίας
  • Συστήματα Ελέγχου χώρων στάθμευσης
  • ΑΤΜ Τραπεζών (εγκατάσταση & ασφάλεια)